Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਤਪਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਭੰਗ ਵਾਂਗ ਰਗੜਤਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ, ਟਿੰਬਰੀ ਕਰਤੀ ਟਾਇਟ |