Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ਆਹ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪਵਾਤੀਆਂ ਭਾਜੜਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾ ਭਜਾ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਨਾਂ !