Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ਆਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੋਲੇ ਭੇਦ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ ‘ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ