Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੱਤਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ’ਚ ਸੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛਿੜੇਗੀ ਕੰਬਣੀ