Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ‘ਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ, ਉਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੀ ਕਰਵਾਤਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ