Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ਕਾਲੀਆਂ ਐਂਨਕਾ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੋਚੀ ਫੱਟੀ, ਜਾਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਆਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੱਕ ‘ਚ ਦਮ…?