Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ