Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਏ UP ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਕਣਕ ਦੇ 50 ਟਰਾਲੇ, ਕਰਤੀਆਂ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਜਾਮ