Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਾਤੀਆਂ ਭਾਜੜਾਂ, ਮਿੰਟਾਂ-ਸਕਿੰਟਾਂ ‘ਚ ਮਾਹੌਲ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰਮ, ਜੰਮਕੇ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ