Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਰੋਪੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ, ਤੁਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ