Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਟੀਨਾ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ