Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ਜੀਓ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੁੱਟਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਜੀਓ ਆਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭਾਜੜ੍ਹਾਂ