Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮਾਂਜ ਦਿੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਲੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰੂੰਗਾ