Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਆਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਟ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ…?