Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੜ ਗਿਆ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਅੱਗੋਂ ਟੱਕਰ ਗਏ ਕਿੰਨਰ ਬਾਬੇ, ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਲਿਆਂਤੀ ਨ੍ਹੇਰੀ