Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਠੋਕਿਆ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੁੱਖਾ ਗੱਪੀ ਤੇ ਅਮਲੀ