Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਈ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਚੰਗੀ ਲਾਅ-ਪਾਅ