Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ਮੋਦੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ