Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ, ਮੰਡਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਛੱਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੱਸ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ