Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ਯੋਗਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੋਲਿਆ ਖੂਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਦਬਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਊਗਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਗੋਲੀ