Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਫੁਟਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਨਾਲੇ ਮਾਂਜੇ ਕੈਪਟਨ-ਮੋਦੀ