Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ਲਓ ਜੀ, ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਤਾ ਘਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ