Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਪਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਬ੍ਹ ਦੇ ਕੱਡੇ ਚਿੱਬ, ਠੋਕਤੀ ਮੰਜੀ