Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੌੜਾਂ, ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਛੱਡਾਇਆ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ, ਦੇਖੋਂ…