Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਉੱਤਰੀ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ! ਪਹਿਲਾ ਦੀਪ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ