Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੰਨਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੇਖ ਮਨ ਨੇ ਖਾਇਆ ਉਬਾਲਾ