Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲ ਨੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਰ, ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਦਾ ਸੱਚ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ