Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਨਾਲ ਬੇਬਾਕ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕਲਾ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਅਬਾਨੀ-ਅੰਡਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦਾ