Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਹ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋਸ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ