Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ਸਿਧਾਣਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭੜ੍ਹਕੇ ਬੈਂਸ ਦੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਉ