Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਚੈਲੇਂਜ਼, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਏ ਰੱਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 2-2 ਹੱਥ