Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ UP ਦੀ ਕਣਕ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸ਼ੈਲਰ, ਮਿੰਟਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਇਕੱਠੇ, ਪਾਤਾ ਘੜਮੱਸ