Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ਹੁਣ ਨੀਂ ਦੱਬਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਾ ਘੜਮੱਸ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਤਾਲੇ