Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਫੁੱਲ ਬੇਇੱਜਤੀ